Općenito

MILOSTI (KIRAN MILLWOOD HARGRAVE)

“Ako se ijedan čarobnjak, ili vjernik, odrekne Boga, njegove svete Riječi i kršćanstva te se preda vragu, treba ga baciti u vatru i spaliti” Kakva

Read More